Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Amaç

Değişen dünya ile gelişen teknolojinin dijital yayıncılık üzerindeki büyük etkisi, yerel ve uluslararası mecra da söz sahibi olabilmek, görüş bildirmek, iktisadi ve teknolojik araştırmalarda bulunabilmek, medyanın ve gazetecilerin kalite standartlarını yükseltmek. Basın özgürlüğünün sınırlarını genişletmek. Medyadaki çeşitliliği savunmak. Medyayla ilgili teknolojik gelişmelerin anlaşılıp, etkin biçimde kullanılmasına yardımcı olmak, Uluslararası Dijital Medya Derneği’nin kuruluşunda ana fikri oluşturuyor.

Misyon & Vizyon

Gazetecilik mesleğini yerelden uluslararası kaynaklara ulaştırmayı, yerel ve uluslararası mecra da gerekli iletişimi kurarak mesleki ve iktisadi gelişimi sağlayacak, çeşitli platformlarda faaliyet gösteren gazetecileri, yayıncıları, yazarları temsil eden fikir ve ifade özgürlüğünü savunan basın meslek kuruluşudur.

Derneğimiz, medya ve gazetecilere baskı, sansür ve her türlü haksızlıklara karşı yasal yollardan mücadeleyi meslek onurunun gereği bilmekte. Bu açıdan Avrupa başta olmak üzere uluslararası düzeyde meslek kuruluşları ile dayanışma bağları kurmak ve iyi ilişkiler geliştirme gayreti içinde olacak.

İktisadi kaynaklar oluşturarak, gazeteci ve gazetecilik mesleğinin gelişimini sağlayacak yardım ve faaliyetlerde gerçekleştirecek.

Uluslararası Dijital Medya Derneği, gazeteci meslektaşlarımızın uzmanlık alanlarının günümüzdeki mesleki bütünlük içinde öneminin korunması, teknoloji, diplomasi, uluslararası ilişkiler gibi yüksek öneme haiz uzmanlık alanlarında edinilen mesleki formasyonun üzerine inşa edilen ihtisaslaşmanın bilimsel düzeyde ileriye taşınarak geliştirilmesine yönelik çalışmaları, faaliyete koyacağı Gazetecilik Akademisi eğitim programlarıyla mesleki ve teknik gelişimi misyon edinmiştir.

Dijital medya yayıncılığının etik kodlarını ve profesyonel standartlarını belirlemek, geliştirmek, benimsetmek ve gözetmek, medya çalışanlarını bilinçlendirmek ve bilgilendirmek.                                     

Üyeleri arasında, dayanışmaya, bilgi alışverişine ve etkileşime dayalı ve sürekli gelişime odaklı bir iletişim ortamı hazırlayarak, internet ve diğer dijital medya çalışanlarının basın mensubu kapsamında değerlendirilmesi konusunda, gerekli yasa/tüzük/yönetmeliklerin oluşturulması ve yürürlüğe girmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek.

Dijital medyanın itibarının yükseltmesi ve geleceğin medya alanı olarak benimsenmesini sağlamak.

Dijital medya yayıncıları dışında gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel yayın mecralarının temsilcilerinin de üye olabileceği ortamı sağlamak.

Uluslararası Dijital Medya Derneği, mesleki ve etik standartların saptanması bu standartların üyeleri arasında benimsenmesi ve uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak, gerekirse çalıştaylar düzenlemek.

Uluslararası Dijital Medya Derneği dijital yayıncılığı geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, çalışma grupları kurmak.

Medyaya getirilen her türlü sansür ve yaptırımlara karşı etkin mücadele etmek.

Yerel medyanın gelişmesine katkıda bulunup, haklarını korumak.

Uluslararası Dijital Medya Derneği yayıncılığın gelişimine katkıda bulunmak üzere kendi yayıncılık standartlarını oluşturup, standartlara uyum sağlayan yayıncıları ve yayıncı kuruluşları belgelendirmek.

Mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmalar düzenler, ‘Gazetecilik Akademisi’ bünyesinde uzaktan veya örgün eğitim programları gerçekleştirir, katılım sertifikası verir.

tanıtım filmi